Giới ThiệuLiên HệTìm Kiếm

Kế Toán & Kiểm Toán

1. Thuế TNCN
Căn cứ: Điểm đ.3.2, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC

1. Thuế TNCN

6-08-2016

Điều 160 Bộ Luật lao động 2012 đưa ra quy định về các công việc không được sử dụng lao động nữ với mục đích thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với lao động nữ, bảo vệ quyền lợi, chăm sóc sứ

Điều 160 Bộ Luật lao động 2012 đưa ra quy định về các công việc không được sử dụng lao đ

19-06-2016

Quy định về tiền lương khi làm thêm giờ

Quy định về tiền lương khi làm thêm giờ

19-06-2016

Tin Tức Thuế

Mua hóa đơn GTGT và "cái chết" không báo trước!

1) Mua hóa đơn để làm gì và che đậy điều gì?

Mua hóa đơn GTGT và "cái chết" không báo trước!

7-09-2016

A- HẠCH TOÁN, KÊ KHAI TIỀN THUẾ TRUY THU TĂNG THÊM:

A- HẠCH TOÁN, KÊ KHAI TIỀN THUẾ TRUY THU TĂNG THÊM:

4-09-2016

1/ Về thuế TNDN:

a/ Doanh thu tính thuế TNDN:

1/ Về thuế TNDN:

a/ Doanh thu tính thuế TNDN:

4-09-2016

Tin Tức Hành Chính

1/ Hóa đơn là gì:

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

1/ Hóa đơn là gì:

20-01-2016

Từ ngày 1/7/2015, Luật nhà ở bắt đầu có hiệu lực, dẫn tới có sự khác nhau trong quy định về quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng giữa Luật nhà ở 2014và 

Từ ngày 1/7/2015, Luật nhà ở bắt đầu có hiệu lực, dẫn tới có sự khác nhau trong quy định về quy đ

18-01-2016
Liên lạc qua email

Thư Viện Kế Toán luôn mong muốn được nhận phản hồi từ bạn đọc! Mọi ý kiến hoặc bài vở đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email:

doanlinhktmac@gmail.com

Chú ý: Vì số lượng email gửi về nhiều, chúng tôi không thể trả lời lại từng trường hợp. Tuy nhiên tất cả email sẽ đều được đọc và ghi nhận.

Đường dây nóng

Nếu bạn có tin tức thời sự nóng cần phản ánh trực tiếp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại nóng sau:

Điện Thoại: 0905.97.97.69

Chú ý: Nếu không liên lạc được hoặc thông tin không gấp, bạn cũng có thể gửi thông tin qua địa chỉ email tòa soạn tại doanlinhktmac@gmail.com