Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Kế Toán VAF
UY TÍN - TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM

71 Đề Mục Kế Toán Cần Chú Ý Khi Làm Quyết Toán


71 đầu mục (tính gạch đầu dòng) công việc cần rà soát, nội dung kế toán cần nắm khi làm kế toán, khi quyết toán cuối năm..


(Share về để ghi nhớ nhé)

1. Tiền mặt.
- Làm biên bản kiểm kê quỹ chưa?
- Kiểm tra có nghiệp vụ nào chi trả tiền có hóa đơn từ 20 triêu không?
- Tồn quỹ có lớn quá? Bất hợp lý không? Lưu ý: chỉ ảnh hưởng về thuế TNDN khi bạn có chi phí lãi vay.

2. Tiền gửi.
- Đã đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi chưa, đối chiếu sổ phụ khớp chưa?
- Chi phí chuyển tiền, các phí cà thẻ thanh toán đều có hóa đơn --> Lưu ý nhớ lấy về để lưu chứng từ.

3. Thuế VAT đầu vào.
- Đối chiếu số phát sinh tờ khai và số ps nợ TK 133: đã khớp chưa?
- Kết chuyển chỉ tiêu 43 có khớp với chỉ tiêu 22 kỳ sau không?
- Hóa đơn chứng từ hợp lê không: Mã số thuế, tên công ty, địa chỉ, thuế suất?
- Rà soát điều kiện được khấu trừ đã ok chưa: hình thức thanh toán đã ok chưa; vat hàng nhập khẩu đã có chứng từ nộp tiền chưa?bù trừ công nợ có quy định trong hợp đồng không (lưu ý trong trường hợp hóa đơn từ 20 triệu đ)?
- Kê khai đúng mẫu chưa? Mẫu 01 hay là Mẫu 02?
- Phân bổ thuế đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.
- Hạch toán kết chuyển bù trừ đầu vào đầu ra đã đúng chưa?

 4. Tạm ứng.
- Đã đối chiếu số dư tạm ứng chưa?
- Có số dư tạm ứng nào tồn đọng lâu?
- Chứng từ hoàn ứng phù hợp chưa?: nếu đi công tác cần giấy đi đường

5. Hàng tồn kho.
- Có hàng tồn kho tồn đọng lâu không phát sinh hay những htk lỗi thời, hư hỏng không? có cần phải trích lập dự phòng không?
- Cần đối chiếu số liệu bảng nhập xuất tồn có khớp với sổ cái, CĐPS.
- Có biên bản kiểm kê hàng tồn kho không?
- Đã xử lý, hạch toán chênh lệch giữa thực tế và sổ sách chưa?
- Đã chạy tính giá vốn hằng tháng chưa?
- Đối với công ty xây dựng, xản xuất: Xác định chi phí dở dang đã ok chưa?

6. Tài sản cố định.
- Đã có biên bản kiểm kê chưa?
- Đã phân bổ khấu hao chưa? Xác định thời gian phân bổ đã phù hợp với TT 45 chưa?
- Đã xem xét khấu hao, hay VAT, KH đối với xe từ 9chổ trở xuống có NG trên 1 tỷ 6.
- Đăng ký phương pháp khấu hao.
- Chi phí khấu hao tscđ ngừng sử dụng.
- Phân loại tài sản?
- Khấu hao đối với máy móc không đạt công suất?

7. Công nợ.
- Công tác đối chiếu công nợ.
- Trính lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, chứng từ hồ sơ kèm theo ok chưa?
- Bù trừ công nợ đúng quy định chưa?
- Đánh giá công nợ có gốc ngoại tệ.

8. Lương và các khoản trích theo lương.
- Đã hạch toán chi phí lương đầy đủ chưa.
- Hạch toán bảo hiểm,KPCĐ.
- Hạch toán thuế TNCN.
-Hồ sơ giảm trừ ?
- Đăng ký mã số thuế cá nhân.
-Quy định về thanh toán tiền lương
Các chứng từ đầy đủ chưa: Chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động…
Các thủ tục lao động khác…

9. Thuế phải nộp.
- Kê khai nộp phí môn bài.
- Khấu trừ thuế TNCN: Lũy tiến, từng phần. Lưu ý đặc biệt đối với các nhân không cư trú..
- Điều kiện quyết toán thuế TNCN?
- Điều kiện được làm cam kết thuế TNCN theo mẫu 02
- Đã hạch toán đầy đủ các khoản truy thu, phạt thuế?
- Kê khai thuế đầy đủ chưa?
- Kê khai điều chỉnh đã thực hiện đúng quy định chưa?
- Đối chiếu số liệu phát sinh tờ khai và hạch toán.
- Loai trừ chi phí không hợp lý, hợp lệ (nhập vào mục B4 tờ khai quyết toán).
- Tạm nộp thuế đối với hoạt động BĐS,xây lắp vãng lai
- Phát sinh thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn không?
- Có trường hợp nào phải khấu trừ 10% thuế TNCN….

10. Vốn.
- Vốn điều lệ góp đủ chưa? Đối chiếu quy định của luật DN về góp vốn điều lệ.
- Góp vốn ảo dẫn tới tiền mặt lớn, trong khi đó có phát sinh chi phí lãi vay --> Rủi ro lãi vay bị loại.
- Thuế TNCN đối với giao dịch chuyển nhượng vốn?
- Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn?....

11. Doanh thu.
- Xuất hóa đơn có đúng thời điểm không? Lưu ý Công ty xây dựng xuất hóa đơn theo thời điểm nghiệm thu.
- Xuất hóa đơn hàng bán trả lại.
- Hạch toán hàng bị khách trả lại.
- Hồ sơ doanh thu đã phù hợp chưa?
- Đối chiếu tờ khai với sổ sách.
- Chi tiết doanh thu theo lĩnh vực, địa phương theo yêu cầu sếp
- Thuế suất phù hợp với quy định hiện hành không?
- Trường hợp nào cần phải đóng dấu bán hàng qua điện thoại?....

12. Chi phí.
- Rà soát hóa đơn chứng từ hợp lệ không?
- Có trích trước chi phí đối với những khoản chi phí đã phát sinh tương ứng với doanh thu nhưng chưa có hóa đơn (TK 335).
- Liệt kê các chi phí không hợp lý hợp lệ,lưu lại để dùng sau này.
- Chi phí hạch toán đúng kỳ không?....

13. Kết chuyển.
Kết chuyển KQKD cuối kỳ; sử dụng TK 911: Nguyên tắc tài khoản loại 5 trở đi không có số dư….

14. Báo cáo tài chính.
- Lên số liệu báo cáo tài chính:
Bảng CĐKT, KQKD phần mềm tự động lên số liệu, công việc của bạn là phải hạch toán đúng, chứng từ ok, lưu trữ khoa học.
Thuyết minh: chủ yếu là tự làm.
Lưu chuyển tiền tệ: Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp: phần mềm không cho các bạn con số chính xác --> Tự làm
- Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền đúng hạn….

15. Các vấn đề khác.
- Kiểm toán.
- Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền.
Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị giúp nhà quản trị đưa ra quyết định.
- Cân đối lãi lỗ…


(Nguồn:Sáng Nguyễn)

 

Xin được giới thiệu thêm!

Tại Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Kế Toán VAF  (Chi nhánh Thư Viện Kế Toán Đà Nẵng) chúng tôi thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời cho quý anh chị tham khảo và bổ xung kiến thức mới. Khi chúng ta được đào tạo kế toán ở nhà trường thì đó mới chỉ là kiến thức nền tảng, thế nhưng để áp dụng được những kiến thức đó và những kiến thức kế toán mới vào công việc kế toán thực hành thực tế thì bắt buộc chúng ta phải thường xuyên nghiên cứu tài liệu và cập nhật thêm nhiều nguồn kiến thức mới.

Bên cạnh đó tại Trung Tâm Tư Vấn Và Đào Tạo Kế Toán VAF thường xuyên chiêu sinh các khóa đào tạo kế toán thực hành tại Đà Nẵng. Với những anh chị đang có nhu cầu học thêm hoặc bồi dưỡng thêm nghiệp vụ kế toán thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin bên dưới nhé.
 

Mọi thắc mắc cần giải đáp anh chị vui lòng gọi trực tiếp cho chúng tôi hoặc nhắn tin trực tiếp với chúng tôi TẠI ĐÂY!

Thông tin liên hệ.

- Hotline: 0905 979 769 (Mr Linh)
- Fanpage 1: Fb.com/trungtamtuvanvadaotaoketoanvaf/
- Fanpage 2: Fb.com/thuvienketoandanang/
- Xem thêm chuyên mục chiêu sinh kế toán thực hành TẠI ĐÂY!
- Xem thêm đánh giá của học viên TẠI ĐÂY!
- Xem thêm chuyên mục chia sẻ kiến thức TẠI ĐÂY!